Zamjena oštećenih novčanica

novčanice na slici
Novčanice na slici, Foto: Gordana Sermek/Shutterstock

Sigurno ste upoznati s činjenicom kako se novci mogu oštetiti, ali znate li kako se ti novci mogu i zamijeniti? Zamjena oštećenih novčanica moguća je u Hrvatskoj narodnoj banci. Njihova zamjena moguća je onda kada se utvrdi oštećenje kako bi se kasnije mogla napraviti zamjena. Narodna banka vršiti će zamjene u sljedećim situacijama.

Do zamjene će doći kada podnositelj zahtjeva predoči oštećenje više od 50% te ako se predoči manje, s tim da je podnositelj uspio dokazati da su pojedini dijelovi koji nedostaju uništeni. Prije zamjene moraju biti ispunjeni određeni uvjeti.

Kao prvo se mora dokazati identitet osobe koja podnosi zahtjev i to onda kada se pravo te osobe na određene novčanice dovede u sumnju. U slučaju da postoji opravdana sumnja kako je počinjeno kazneno djelo, podnositelj mora podnijeti pismeno objašnjenje zašto je novčanica oštećena i što je s dijelovima koji nedostaju.

Pod oštećenim novcem se misli na pohabane i dotrajale novčanice kojima je uvelike smanjena kvaliteta papira.Osim dotrajalog papira za pomoć se možete obratiti ako su novčanice poderane na više dijelova, gdje su ponovno sljepljene što je i više nego očit dokaz kako je došlo do oštećenja.

Narodna banka je glavna institucija za zamjenu novca, ali to isto tako mogu učiniti i druge institucije koje se bave financijskim poslovanjem, ali samo ako pokažete više od 50 %. Hrvatska narodna banka obavit će zamjenu samo ako je podnešena sva količina oštećenog novca za koji se može utvrditi autentičnost.

Oštećene novčanice zamjenjuju se u punom iznosu. Novčanice koje su oštećene i koje su nakon povlačenja iz opticaja prestale vrijediti, zamjenjuju se u rokovima koje odredi Narodna banka u skladu sa Zakonom o Hrvatskoj narodnoj banci.

Zamjena oštećenih eura moguća je u banci, ali tek uz otvaranje deviznog računa s 30-dnevnim čekanjem. Nažalost teško je postići zamjenu za kratko i razumno vrijeme. Nažalost većina nadležnih institucija još uvijek nije upoznata s informacijom gdje se euri mogu zamijeniti, osim otvaranja deviznog računa.

Foto: Gordana Sermek/Shutterstock