Vježbe za vrijeme trudnoće

Vježbe za vrijeme trudnoće, Foto: S.Borisov/Shutterstock

RELAKSACIJA

Pod relaksacijom razumijeva se stanje potpune duševne smirenosti uz svjesno, tj. voljno, opuštanje svih mišića tijela. Relaksacijom se rodilja najpotpunije odmori i oporavi između trudova, te pripremi za slijedeći trud.

Sposobnost voljnog opuštanja mišića stječe se vježbama koje se sastoje od slijeda grčenja i opuštanja pojedinih mišićnih grupa ruku, trupa i nogu. Takve vježbe najbolje se izvode u ležećem položaju, pri čemu trudnica počiva na leđima. U tom položaju svi su dijelovi tijela polusavijeni i čitavom ležećom površinom mekano oslonjeni na podlogu. Cilj se ovakvih vježbi postiže onda kada trudnica uspij eva trenutačno opustiti sve mišiće, osjećajući pri tome kao da joj je tijelo izgubilo težinu.

DISANJE

Ispravno disanje u toku porođaja omogućuje dobru opskrbu ploda kisikom i na taj način znatno pomaže obnovi snaga same rodilje. Određe ni način disanja za vrijeme trudova otklanja bol, dok vještina zadržavanja daha, popraćena snažnim i neprestanim tiskanjem 20-30 sekundi, izvanredno pomaže bržem i efikasnijem porođaju u fazi izgona. Na taj način žena uspijeva svojim nastojanjem znatno skratiti vrijeme trajanj a porođaja. Uobičajeno normalno disanje sastoji se od 16 do 22 udisaja i izdisaja u minuti. Duboko usporeno disanje ona je vrsta disanja koju trudnica uvježbava kako bi je primijenila u početku porođaja, kao i za vrijeme odmora između dva truda. Takvim tipom disanja žena uči ni 9 udisaja i izdisaja u minuti. Ubrzano površno disanje korisno je za primjenu u toku jačih trudova, osobito u prvoj dobi porođaja, tj. u dobi širenja ušća . Takvo disanje osigurava dobru opskrbu majke, a time i čeda, kisikom , a uklanja mogućnost bolnog kontakta i pritiska ošita (dijafragme) s dnom maternice.

Ubrzano, dahtavo disanje korisno je primijeniti za vrijeme prijelazne faze iz prvog porođajnog doba, dakle u vrijeme kad je ušće gotovo sasvim otvoreno i kad počinje faza tiskanja i izgona. Tada je korisno da rodilja ubrzano površno diše, s povremenim dubokim izdisajima. Disanje sa zadržavanjem daha tip je disanja koji je osobito koristan u vrijeme istiskivanja, tj . izgona čeda. Rodilja duboko udahne i što duže zadrži dah, pri čemu istovremeno snažno istiskuje trbušnim mišićima, kao za osobito tvrde stolice ili, još bolje, kao za forsiranje mokrenja.

Foto: S.Borisov/Shutterstock