Na što treba paziti u trudnoći

Trudnički pregled, Foto: Valua Vitaly/Shutterstock

Najveća je briga svake žene koja očekuje dijete hoće li joj dijete doći zdravo na svijet; zato žena u trudnoći mora činiti ono što je potrebno za njezino vlastito zdravlje, a još više ono što je korisno za razvitak nerođenog djeteta.

PUTOVANJA

Prva 3-4 mjeseca trudnoće, ako ste se odlučili na naporna dulja putovanja, opasnost od pobačaja je veća, a u posljednja dva mjeseca prijeti opasnost od prijevremenog poroda. Za putovanja su najprikladniji peti, šesti i sedmi mjesec trudnoće .

VOŽNJA AUTOMOBILOM

Vožnja automobilom od pola ili tri četvrti sata uopće nije štetna ako se žena veže pojasom. Treba izbjegavati dugotrajna putovanja. Ako je položaj tijela jako prignut, postoji opasnost da će doći do tromboze ili pobačaja. Žene koje su već ranije pobacile ne bi smjele prva četiri mjeseca uopće ući u automobil. Pažnja za volanom! U trudnoći je svega 1 h uobičajene sposobnosti da se procijeni udaljenost; tada žena slabije reagira, a noću slabije vidi .

VOŽNJA AVIONOM

Iako suvremeni putnički avioni imaju dobre uređaje za reguliranje zračnog pritiska, ipak zrak u kabini nakon polijetanja postaje rijeđi. Kad je avion na visini od 12.800 m, pritisak zraka odgovara onome koji vlada na vrhu planine od 2300 m. Zbog toga dijete u majčinoj utrobi ne dobiva dovoljno kisika (utvrđeno je da avionske domaćice imaju češće pobačaje od ostalih žena). Od osmog mjeseca pa dalje, zrakoplovna poduzeća zahtijevaju od trudnica liječničku potvrdu da ne postoji opasnost od prijevremenog poroda ili drugih poteškoća za vrijeme leta.

VOŽNJA BICIKLOM

Za vrijeme trudnoće dopuštene su kraće vožnje biciklom, no duge i naporne vožnje treba izbjegavati.

JAHANJE, LAKA ATLETIKA, TENIS

Zbog drmanja za vrijeme jahanja moglo bi doći do pobačaja. Ista opasnost postoji i kad se trudnica bavi lakom atletikom ili tenisom.

PLANINARENJE, JEDRENJE

Ne savjetuje se da žena koja očekuje dijete planinari, jer postoji opasnost da na rijetkom visinskom zraku nema dovoljno kisika potrebnog djetetu u majčinoj utrobi. Osim toga, u slučaju potrebe, nema mogućnosti za brzu liječničku pomoć. I za vrijeme jedrenja postoji opasnost da se, u slučaj u nezgode, ne može odmah pružiti pomoć. Stoga se treba odreći ta dva sporta u toku cijele trudnoće .

ŠETNJE

Vrlo su korisne za krvotok i za nožne mišiće, no ne smiju trajati nekoliko sati.

KLIZANJE

Klizanje je dopušteno ako trudnica nije u tom sportu početnik, nego ako ga je već svladala.

PLIVANJE

Vrlo je preporučljivo, štoviše i do četiri tjedna prije poroda. Trbušni mišići plivanjem jačaju, a leđni se opuštaju.

SAUNA

Zbog znojenja tijelo trudnice gubi previše vlage. Čak i one žene koje su navikle na saunu neka se zadržavaju samo na najdonjim klupama u prostoriji saune. Ako srce jače lupa, treba odmah izići iz saune. Trudnice koje ranije nisu imale iskustva sa saunom neka je se klone.

GIMNASTIKA TRUDNICE

Određene vježbe vrlo su važne od petog mjeseca pa dalje za održavanje elastičnosti tijela kao i psihofizičku pripremu trudnica za tzv . bezbolni porod.

PSI, MAČKE, ZAMORCI

Danas se više ne smatra da ove životinje šire zaraznu bolest tzv. toksoplazmozu , a to je bilo ranije uvriježeno mišljenje; prema tome, nisu pogibeljne.

ZLATNI HRČAK

Mladi zlatni hrčak može biti prijenosnik uzročnika virusnog oboljenja koje se naziva limfocitni koreomeningitis. Moguće posljedice na djetetu: oštećenje oka i vodena glava.

SAN TRUDNICE

Trudnica treba da spava duže od 8 sati. Neophodno je da je prostorija u kojoj trudnica spava, kao i ona u kojoj preko dana boravi, dobro prozrače na da bi imala dovoljno zraka.

ZUBI ZA VRIJEME TRUDNOĆE

U doba trudnoće potrebno je posebno njegovati i kontrolirati zube . Veće popravke treba izvršiti prije trudnoće ili u prvim mjesecima, a u vrijeme trudnoće obaviti samo manje zahvate. Zubnog liječnika treba svakako upozoriti na trudnoću.

REDOVITA STOLICA TRUDNICE neobično je važna.

Treba je ubrzati hranom u kojoj ima dovoljno tekućine, voća i povrća, a i žena se mora sama prisiliti na redovito obavljanje nužde u određeni sat. Kad dobije zatvor stolice a želi uzeti neko sredstvo za čišćenje, može izazvati prijevremeni porod. Ako je mokrenje često i otežano, trudnica se također treba posavjetovati s liječnikom.

SPOLNI ODNOŠAJ

Spolni odnošaj mora prestati barem jedno tri tjedna pred porođaj. Mnogi zabranjuju spolni odnošaj i u početku trudnoće, barem u doba kad bi trebalo da nastupi menstruacija.

DUŠEVNI ŽIVOT TRUDNICE

Od neobične je važnosti i za tok trudnoće i za duševno zdravlje budućeg djeteta. Da bi majka održala dobro duševno zdravlje i da bude uravnoteženog raspoloženja, o tome treba da vodi računa njena radna i porodična okolina. Ona nastoji da je sačuva od velikih briga, teškoća, duševnih potresa i sukoba. Žene sklone pobačaju neka u vrijeme trudnoće ne polaze na veća putovanja. Isto tako neobično je važno da se žena čuva zaraznih bolesti, raznih infekcija, pa zbog toga neka ne pohođa velike skupove.

Foto: Valua Vitaly/Shutterstock