Za sol se smatra da negativno utječe na zdravlje jer uzrokuje visoki krvni tlak, izaziva ...

Hrana se prema ayurvedi sastoji od šest okusa koji se dijele na slatki, kiseli, trpki, ...

Okus hrane i razumijevanje okusa hrane je važno za liječenje bolesti. Vegetacija se dijeli u ...

Gorki okus je najljekovitiji od svih ostalih okusa zbog čega skoro većina ljekovitog bilja i ...

Ayurveda nalaže kako se okus sastoji od nekoliko komponenata, a prvobitni okus hrane se osjeti ...

Kapha doša je kombinacija zemlje i vode, a odlikuje se jakom tjelesnom građom, snagom i ...

Pitta doša se sastoji od elemenata vode i vatre, a predstavlja element vatre i transformacijsku ...

Vata doša predstavlja kombinaciju elemenata etera i zraka, a u ayurvedi se smatra najsnažnijom došom ...