Patke držimo radi proizvodnje mesa, masti, perja i jaja, a nekad se može dobiti i ...

Nesilice treba hraniti tako da u hrani koju primaju budu sadržane sve tvari potrebne za ...

Iako je perad dosta otporna na razne bolesti, ipak postoji nekoliko zaraza koje se vrlo ...