Najpopularnije poslovice ikada ispričane

Različite nacije na slici, Foto: Perpetualplum/Flickr

Čitajući raznu literaturu mogli ste naići na razne poslovice iz svih krajeva svijeta. Nebitno o kojoj se državi radi, bitno je spomenuti kako su poslovice oduvijek bile dio našeg života. S njima smo odrastali i s njima se još uvijek susrećemo.

Kod poslovica treba imati na umu da ih nikada ne treba doslovno shvaćati. To su prije svega izreke iz naroda koje u sebi nose preneseno značenje, a vi ih morate otkriti. Nadamo se da ćemo vam s par poslovica osvježiti pamćenje na ono što ste nekada čuli.

Nekoliko poslovica iz naroda:

“Nema težeg drva od prosjačkog štapa” (Njemačka poslovica)

“Niti je bogat onaj kome nešto treba, niti siromašan onaj kome ne treba.” (Latinska izreka)

“Sramota bogataša i smrt siromaha ne čuju se daleko.” (Ciganska izreka)

“Pred skrivenim blagom – nitko ne skida šešir”. (Njemačka poslovica)

“Siromahov dug stvara veliku buku”. (Engleska poslovica)

“Dug je prvi nasljednik.” (Ruska poslovica)

“Dugovi čine oba obraza crnim”. (Njemačka izreka)

“Kad novac zvecka naćule se sve uši.” (Ćeška izreka)

“Dobro je htjeti, ma treba i znati.” (Hrvatska izreka)

“Čovjek se svemu može oduprijeti osim iskušenju.” (Hrvatska izreka)

“Sreća je budali babica, a nesreća mudrome prava majka.” (Etiopska izreka)

“Daj mi znanje, dat ću ti imanje.” (Hrvatska izreka)

Foto: Perpetualplum/Flickr