Kako se riješiti zujanja i pucketanja u radiju

Pogled ispod poklopca, Foto: Photoxpress

Sustav paljenja, strujni krug za punjenje i električni dodaci glavni su izvori elektromagnetske interferencije na automobilskom radiju. Ona se može prenijeti preko antene ili ju mogu provesti žice do samoga uređaja.

Prije nego što potražite izvor smetnje, najprije provjerite ima li radio dobar vod uzemljenja te postoji li dobar kontakt uzemljenja ispod mjesta na kojemu je ugrađena antena i karoserija automobila.

Također provjerite antenski kondenzator promjenjivog kapaciteta, čiji se zavrtanj nalazi na bočnoj ili prednjoj strani radija. Neka vam radio bude namješten na slabu stanicu, frekvencije oko 250 metara ( 1 200 kHz) , pa okrećite i zavrtite tankim odvijačem sve dok ne dobijete signal maksimalne jačine.

Većina oblika radijskih smetnji lako se prepozna: pucketanje ili kuckanje, koje postaje jače s većim brojem okretaja motora, dolazi od sustava paljenja; zavijanje, koje postaje više s većim brojem okretaja motora, uzrokuje generator. Ostale zvukove uzrokuju električne komponente, kao što su brisači stakla ili ventilator grijača, i pojavljuju se samo kada su te komponente uključene.

Smetnje uzrokovane sustavom paljenja Javljaju se u obliku snažnog pucketanja koje proizvodi visokonaponski krug. Ako vodovi svjećica i vod od zavojnice do razvodnika imaju ugljikovu jezgru može se prepoznati po vrijednostima otpora na vanjskoj ovojnici – oni imaju ugrađen kondenzator za smanjenje smetnji radioprijama, no on se može pokidati ako se vodovi rastegnu ili oštete.

Zamijenite takve vodove. Vodovima s bakrenom jezgrom, koji se nalaze u mnogim starijim tipovima automobila, potrebno je ugraditi kondenzator za smanjenje smetnji na visokonaponskom vodu od zavojnice do razvodnika te kondenzatore na svakoj svjećici.

Postoje dva tipa visokonaponskih kondenzatora za smanjenje smetnji radioprijma: jedan se pritegne na vrh zavojnice, a drugi se ugradi u visokonaponski vod – odrežite vod i uvrnite krajeve u kondenzator. Kondenzatori za svjećice ugrađeni su u kapice svjećica.

Niskonaponska interferencija – kuckanje uzrokovano kontaktnim prekidačem – može se ukloniti ugradnjom kondenzatora od l mikro farada uF na pozitivan (+) pol na zavojnici. Ako imate FM radio, ugradite kondenzator s dva voda, a jedan od njih priključite na uzemljenje. Ugradite kondenzator ispod ugradnog vijka zavojnice.

Smetnje uzrokovane generatorom Utjecaj generatora, bilo alternatora ili dinama, može se smanjiti ugradnjom kondenzatora – l do 3 uF za dinamo ili 3 uF za alternator – na izlazni pol. Ugradite kondenzator ispod jednog od ugradnih vijaka generatora ili kako je prikazano na slici.

Smetnje uzrokovane električnim komponentama Svi električni motori u automobilu proizvode slabo magnetsko polje, no ono je uglavnom zaklonjeno karoserijom kad je poklopac motora spušten. Smetnje do samog prijamnika mogu biti provedene kroz kabel za napajanje struje. Da biste spriječili smetnje, spojite kondenzatore od l uF ili 2 uF između voda za napajanje elektromotora i uzemljenja.

Autor: S.Š. Foto: Photoxpress