Kako otkriti kreativnost kod djece

dječja kreativnost

Prvi koji bi mogli otkriti kreativnost kod djece su njihovi roditelji s kojima provode puno trenutaka. Upravo su oni ti koji često pričaju o svom mališanu, kako ih ugodno iznenađuje svojim ponašanjem, zanimljivim pitanjima koje postavlja i načinom kako se želi igrati.

Kreativna i darovita djeca su ona koja uvijek postave pitanje više i pokažu zanimanje za određeno područje u kojem se brzo snađu bez puno pomoći sa strane. Ona su zahtjevnija, spretnija, traže više i u nekim stvarima napreduju brže od svojih vršnjaka. Samostalnija su i svjesnija situacije za razliku od druge djece.

Jezična sposobnost je jedna od osobina koju pokazuju kreativna djeca. Vrlo brzo u najranijoj dobi savladavaju jezične barijere, pa tako dolaze do solidnog vokabulara bez puno grešaka. Sretni su kada smišljaju nove priče, koriste složene rečenice i stalno pokazuju zanimanje za nove stvari.

Kreativna djeca u sebi imaju toliko energije da ponekad imate dojam kao da nikada nećete stati. Uvijek su u pokretu osim kada su zainteresirani za određenu radnju. Takva djeca su znatiželjna, cijelo vrijeme nešto propitkuju i traže odgovor na svoja pitanja.

Logički način razmišljanja je snažno naglašen kod darovite djece koja zabavu pronalaze u raznim slagalicama i brojanju. Ona su osjetljivija od svojih vršnjaka, pa tako već od najranije dobi pokazuju visok stupanj emocionalne inteligencije osjećajući ne samo svoje roditelje nego i širu okolinu.

Kako još možete otkriti kreativnost kod djece? Takvi mališani se vole družiti sa starijom djecom s kojima razvijaju vještine koje njihovi vršnjaci još nisu savladali. Uvijek su otvoreni za nešto novo i ne boje se pokazati da su ispred svog vremena.

Važno je da roditelji što prije otkriju kako pored sebe imaju darovito dijete čije talente treba nastaviti poticati i dalje razvijati kako bi jednog dana krenulo u željenom smjeru.

Nije dovoljna samo podrška roditelja nego i cijele sredine u kojoj se dijete kreće. Kako jedan dio vremena ne provodi s roditeljima nego tetama u vrtiću, bakama i rođacima, od presudne je važnosti da potporu dobije na svakom koraku.

Potrebno je da ima sve moguće uvjete kako bi se njegov dar mogao na kraju i realizirati u nešto što će mu pomoći kasnije u životu.

Autor: S.Š., Foto: Olesia Bilkei/Shutterstock