Zlatna ribica

zlatna ribica

Zlatna ribica je slatkovodna riba, koja je čest kućni ljubimac, a koji potječe iz porodice šarana. Ona je najpopularnija akvarijska riba, a spada među prve pripitomljene ribe. Duga je 13 do 40 centimetara, te ima zdepasto tijelo. Najčešće je metalik narančasto crvene boje, te joj je bočna pruga vidljiva. Zlatna ribica predstavlja simbol bogatstva i sreće.

Zlatna ribica može spolno sazrijeti samo ako u akvariju ima dovoljno vode, te ako ju se hrani na pravilan način. Pariti se može u proljeće kada se temperature promijeni za dva stupnja. Mužjaci se prije parenja spajaju u grupice te se 2-3 mužjaka odvajaju i kreću prema ženkama, koje vode u bilje. Jurenjem tada ženka izbacuje bijelo žutu ikru, koja se prilijepi za bilje, pa ju mužjak oplodi sa svojom mliječi. Nakon oplodnje se mnoga jajašca oplode, ali neke od njih pojedu odrasle jedinke riba.

Ličinke se izlegnu nakon tri dana, a prva dva dana se hrane sadržajem žumanjčane vrećice. Nakon dva dana ličinke počinju plivati i loviti vodene kukce kojima se hrane. Nakon samo mjesec dana ličinke počinju dobivati ljuske, koje dobivaju zeleno brončanu boju, koja se promjeni u standardnu boju nakon jedne do dvije godine.

Nekada se vjerovalo da pamćenje zlatne ribice traje samo tri sekunde, no znanstveno je dokazano da njeno pamćenje traje i do tri mjeseca. Zlatna ribica može razlikovati zvukove, boje i oblike, a njezin vid glasi kao najbolji među svim vrstama riba.

Ukoliko joj dajete nagradu nakon što učini nešto pozitivno, sklona je to ponavljati, pa ju neki ljudi i dresiraju. Zlatna ribica je sklona dresiranju, a može biti uvježbana prepoznati svjetlosne signale različitih boja.

Ona je idealan kućni ljubimac, ukoliko se adekvatno brinete o njoj, te ukoliko ju ne zanemarujete. Nikada nemojte kupovati zlatnu ribicu, ako joj ne možete pružiti potrebne uvjete. Svaka riba, pa tako i zlatna, treba imati dovoljno mjesta za plivanje u akvariju, adekvatnu temperaturu vode, čistu vodu u koju ćete zasaditi biljke, te društvo kako joj ne bi bilo dosadno.

Autor: A.Z., Foto: lioneltitu/freeimages