Tarska vala, mjesto bogatog biljnog i životinjskog svijeta

tarska vala

Kad pričamo o Tarskoj vali tada zapravo govorimo o području od iznimne važnosti za sav biljni i životinjski svijet koji obitava na ovom području. Ne znamo koliko vam je poznato, ali radi se o teritoriju koje obuhvaća ušće rijeke Mirne i samu Tarsku valu, a koje se smatra pravim rajem za sve one koji vole promatrati ptice.

Naime radi se o području gdje obitavaju 34 vrste sisavaca, kao što su rovke, šišmiši, vjeverice i naravno tvor od kojih je 12 zakonom zaštićeno, s tim da tu ubrajamo i vidre te devet vrsta vodozemaca, poput velikog vodenjaka, žutog mukača, šumske žabe i zelene krastače te 15 vrsta gmazova od kojih je 14 zakonom zaštićeno, a tu ubrajamo barsku kornjaču, glavatu želvu, različite gušterice, zelembaća i gada.

Lagunarni sustav ušća rijeke Mirne i Tarske vale značajan je za seobu, prezimljavanje i gniježđenje ptica vodenih staništa i to ne samo u Istri nego i u ostatku Hrvatske. Svaka je zanimljiva, a posebna pozornost okreće se na žalare cirikavce, sibirsku vrstu gnjezdarica koja u ljetnom periodu prelijeće preko naših krajeva.

Dakle možemo primjetiti kako se radi o značajnom području. Tarska vala poznata je još po strmim stranama koje su nekada bile kamenolomi, gdje se na samom vrhu nalazila gradina.

Zbog uvale bogate ribom sama je vala bila spominjana u starim dokumentima koji određuju tko je vlasnik, a tko ima pravo ribolova. Prvi se put spominje 983. godine kada je Oton III dao pravo Porečkoj biskupiji na ubiranje prihoda od plodova.

Tarska je vala isto tako poznata po posebnom ribarenju, kada se spuštaju tri mreže, od kampa Lanterna prema kamenolomu Antenal, jedna vanjska kao sigurnosna linija da ribe ne mogu pobjeći s tim da su unutra još dvije. Mreže se postepeno slažu prema Tarskoj vali gdje se riba potom vadi na brodiće i obalu.

Prva degustacija odvija se na licu mjesta gdje je bio obavljen ulov i to pod šatorom gdje se okupljeni zabavljaju uz veliku porciju riba s gradela i naravno vino.

Dakle radi se o zaista pravoj maloj fešti koja ima već dugogodišnju tradiciju i koja redovno privlači velik broj zainteresiranih, a ponajviše ljubitelje riba i naravno morskih plodova.

Tarska vala zanimljiva je iz više razloga, a vi ćete sami odlučit zašto ste se zaputili prema ovom mjestu.

Autor: S.Š. Foto: Bonč/Wikimedia