Žena

Ako ste u snu vidjeli ženu, nije dobro.

Ukoliko je bila stara, očekujte da ćete biti ljuti, a ako je bila mlada, možete izgubiti ugled.

Brbljava žena je znak ogovaranja, a mnogo žena moglo bi donijeti veliku svađu u obitelji.

Ukoliko ste sanjali nepoznatu ženu, oprez, donijet će vam vijest o nečijoj smrti!

Gola žena je znak da se opustite, a otmjena, da ćete steći ugled!