Ocjena

Za dobre se ocjene treba potruditi i pokazati puno dobre volje i želje da se nauči nešto novo.

Ako ste sanjali dobru ocjenu, očekuje vas uspjeh na brojnim područjima u životu.

Ukoliko ste sanjali lošu ocjenu, slijede problemi na poslu koje nećete lako riješiti.

Zbog toga niste zadovoljni i važno je da se naučite izboriti za sebe.