Kutija cigareta

Nije dobro ako ste sanjali kutiju cigareta jer to znači da bi vas netko kome ste vjerovali mogao izdati. Pazite kome ćete se povjeravati.

Ako ste sanjali da ste kupili kutiju cigareta, slijede novčani problemi koje nećete lako riješiti.

Ukoliko ste sanjali da ste vadili cigaretu iz kutije, imat ćete probleme sa zdravljem.