Kuran

Nije dobro ako ste sanjali Kuran jer to znači da će se nešto loše dogoditi.

Ukoliko ste sanjali da ste vidjeli Kuran, bježat ćete od problema i kasnije požaliti.

Ako ste čitali Kuran u snu, bit ćete opterećeni nevažnim stvarima i na to ćete potrošiti energiju.