Problemi sa sušilicom

problemi sa sušilicom

Jeste li ikada imali problema sa sušilicom, da vam nije osušila rublje ili da je odjeća bila topla, ali ne i suha? To je samo jedan od problema koji se može javiti tijekom sušenja rublja. Postoje dva tipa sušilice, jedna koja vlagu ispuhuje izvan kuće ili stana i sušilica kod koje se vlaga kondenzira u poseban spremnik.

Koji su najčešći problemi sa sušilicom? Mnogi od njih su povezani s nakupljanjem dlačica od vlakana odjeće, a koji se mogu riješiti tako što ćete ukloniti dlačice. Problemi kao što je kvar motora, elektroničke kontrole ili grijača traže stručnu pomoć i dolazak servisera.

Sušilice obično imaju najviše dva mrežasta filtra u kojima se nakupljaju dlačice. Potrebno je izvaditi filtre i skinuti dlačice, a ako je mreža prljava možete ju oprati uz pomoć sapuna i tople vode prije nego što ju vratite u sušilicu.

Dlačice se mogu nakupiti i u cijevi između ventilacijskog otvora i sušilice te tako zaustaviti protok zraka i onemogućiti sušilicu da osuši odjeću. Ako je došlo do začepljenja otvora to se može primijetiti po puhanju toplog zraka.

Ventilator možete provjeriti s vanjske strane kuće i ako se ne osjeti topao zrak to znači da treba očistiti prljavštinu koja se nakupila oko otvora. Sušilicu prije toga treba isključiti, udaljiti od zida te ukloniti cijev koja povezuje sušilicu i ventilacijski otvor na zidu. Na taj ćete način moći doprijeti do prljavštine koja je onemogućavala normalan rad sušilice.

Sušilica je završila sa sušenjem, ali ste primijetili da je odjeća topla, ali ne i suha? Treba biti svjestan kako se ne smije prekoračiti preporučena težina sušilice. Svaki program nudu određen broj kilograma i prema tome se mora ravnati. U uputama je jasno naznačeno koliko koji program može podnijeti mokrog rublja.

Prije nošenja rublja u sušilicu treba odabrati odgovarajući program na mašini za pranje, koja mora centrifugirati odjeću kako bi sušenje bilo što jednostavnije. Prije stavljanja odjeće na sušenje, dobro je odvojiti teže rublje od lakšeg te ako je potrebno uključiti sušilicu dva puta.

Ako imate puno rublja možete skupiti dvije do tri košare mokre odjeće koju ćete sušiti jednu za drugom. Na taj će način sušilica ostati topla zbog čega će se brže osušiti odjeća.

Autor: S.Š., Foto: Denisenko/Shutterstock