Pomoć… kad vrata škripe

Ulje za podmazivanje, Foto: Milos Luzanin/Shutterstock

Škripanje vrata zna biti vrlo iritantno, a lako se tome može stati na kraj. Ispod vrata stavi se držak od batića ili neka druga poluga s pomoću koje se vrata podignu.

Zatim se stave na okove, namaže se malo strojnog ulja i pomiču se tamo-amo, a nakon toga spuste u ležište. Razliveno ulje treba odmah obrisati.

Foto: Milos Luzanin/Shutterstock