Kako se cijepaju drva

Cjepanica, Foto: Paul Maguire/Shutterstock

Za cijepanje cjepanica promjera do 40 cm upotrijebite sjekiru za sječu drva ili čelični klin i težak kovački malj. Vrh klina lagano zabijte u cjepanicu, uz teksturu drva, tako da klin stoji uspravno, a zatim ga udarite maljem da biste raskolili cjepanicu. Za cjepanice promjera većeg od 60 cm možda će vam trebati dugački klin u obliku čunja, sa šiljcima, koji se teškim maljem zabije stražnji dio cjepanice.

Cjepanicu uspravno postavite na podlogu za cijepanje i s nekoliko udaraca maljem zabijte vršak klina u središte cjepanice. Zatim čekićem nekoliko puta snažno udarite glavu klina – cjepanica će se raspasti na nekoliko dijelova. Da biste polovice ili manje dijelove cjepanice raskolili na trijeske za potpalu, upotrijebite kosijer (savijeno sječivo) ili manju sjekiru.

Foto: Paul Maguire/Shutterstock