Kako objasniti menstruaciju kćerki

Kćer i majka razgovaraju, Foto: Galina Barskaya/Shutterstock

Pri tumačenju pojave menstruacije važno je djevojčici naglasiti da je to prirodno zbivanje i znak da je zdrava i normalno razvijena. Najlakše će djevojčica mirno primiti pojavu menstruacije ako vidi da i njezina majka i druge žene iz njene okoline doživljavaju menstruaciju kao sasvim normalnu pojavu.

Djevojčicu treba podučiti i o higijeni menstruacije, tj. kako će upotrebljavati uloške i kako će održavati čistoću. Spolne organe treba prati i više puta na dan, a zdrava žena može se i tuširati toplom vodom. Isto tako može obavljati i svoj redovni posao, ali se treba čuvati većih fizičkih napora, npr. nošenja tereta, sportskih natjecanja i drugih aktivnosti koje mnogo zamaraju.

POJAVE POLUCIJE I ONANIJA U DJEČAKA

Dječacima treba protumačiti i promjene koje kod njih nastaju, tj. pojavu ukručivanja spolnog uda i noćne polucije (automatskog, nesvjesnog izbacivanj a sjemena iz muških spolnih organa u snu). Već u početku počinju u dječaka muške spolne žlijezde proizvoditi zametne stanice (spermije). Kad se skupe u većoj količini, muški spolni organi spontano iz sebe izbacuju nagomilano sjeme, i to obično nesvjesno, u snu, ili u momentu spolne nadraženosti.

Dječacima pretpubertetskog uzrasta treba reći da je pojava noćne polucije najnormalnija stvar za dječake, kao što je pojava menstruacije najnormalnija stvar za djevojke. Ispitivanja su pokazala da ova pojava, makar se i češće javlja, nema nikakvih posljedica po zdravlje i daljni razvoj mlada čovjeka.

Ovdje bismo upozorili na još jednu pojavu koja često zabrinjava roditelje a to je – naročito u muške djece – onanija (samozadovoljenje). Kad roditelji primijete ovu pojavu u djeteta, obično ga grde i plaše raznim štetnim posljedicama po njegovo zdravlje. Rezultat je takovog nepravilnog postupka taj da dijete tu naviku obično još više potajno ponavlja.

Ovoj pojavi najbolje je ne davati veliku važnost i tad uopće neće postati problem. Roditelji se moraju ponašati kao da ništa ne primjećuju, pa će s vremenom nestati bez ikakvih štetnih posljedica. Treba samo nastojati da se dijete ujutro ne izležava predugo u krevetu, a svakako je potrebno da se bavi nekim sportom.

Foto: Galina Barskaya/Shutterstock