Kako se provodi zelena rezidba voćaka? Evo 3 primjera

zašto se provodi zelena rezidba voćaka

Zelena rezidba, kao suštinski dio održavanja i brige o voćnjacima, predstavlja ključan aspekt u poljoprivredi usmjeren na osiguranje zdravlja i produktivnosti voćaka. Ovaj proces nije samo rutinska praksa, već umjetnost koja zahtijeva preciznost i razumijevanje života samih biljaka. Rezidba ili orezivanje voćaka jedna je od najvažnijih agrotehničkih mjera i podrazumijeva skup tehnika i metoda u voćarstvu koje se koriste za regulaciju generativnog i vegetativnog rasta voćaka. Rezidba se provodi na svim vrstama voćaka, a preduvjet je za produktivnost, uravnoteženost, dugovječnost i visoku kvalitetu prinosa te smanjuje oštećenja nastala prilikom bolesti stabala i vremenskih neprilika.

Razlika između zimske i ljetne rezidbe voćaka

Razumijevanje razlike između zimske i ljetne rezidbe ključno je za uspješno voćarstvo. S obzirom na vrijeme provedbe rezidbe, rezidba se može podijeliti na zimsku rezidbu ili rezidbu “u suho” i ljetnu rezidbu ili zelenu rezidbu. Zimska rezidba i ljetna rezidba voćaka imaju različite ciljeve i tehnike, te su obje neophodne za zdravlje i produktivnost voćnjaka.

Zimska rezidba se obično provodi tijekom kasne zime, kada su voćke u fazi mirovanja. Ovaj tip rezidbe fokusira se na oblikovanje krošnje, uklanjanje oštećenih ili bolesnih grana, te poticanje rasta novih izdanaka. U ovom periodu, stabla su bez lišća, što olakšava preglednost i pristup krošnji. Zimska rezidba također potiče bolju rodnost i kvalitetu plodova, jer omogućuje bolje prozračivanje i osvjetljavanje unutrašnjosti krošnje.

S druge strane, ljetna ili zelena rezidba ujedno je i druga rezidba voćaka. Za razliku od zimske rezidbe koja se provodi u vrijeme mirovanja vegetacije, zelena se rezidba obavlja u tijeku vegetacije i čini nadopunu zimskoj rezidbi. Ljetno obrezivanje voćaka usmjereno je na upravljanje rastom i razvojem stabla tijekom vegetacijske sezone. Uključuje uklanjanje suvišnih izbojaka i mladica koje mogu oduzimati energiju stablu, te prorjeđivanje plodova kako bi se postigla bolja veličina i kvaliteta plodova.

Jedna od glavnih razlika između ove dvije vrste rezidbe je u vremenu i načinu izvođenja. Zimska rezidba je “teža” i obuhvaća radikalnije zahvate, dok je ljetna rezidba voćaka više usmjerena na precizno i ciljano oblikovanje stabla. Zelena rezidba pomaže u kontroli rasta, smanjuje rizik od bolesti i štetnika, te poboljšava opće stanje i vitalnost stabala.

Važno je napomenuti da se i zimska i ljetna rezidba moraju izvoditi uzimajući u obzir specifične potrebe svake voćne vrste, njezine dobne karakteristike i zdravstveno stanje. Pravilno izvedena rezidba voćaka, bilo zimska ili ljetna, osigurava optimalne uvjete za rast i razvoj stabala, te doprinosi dugoročnoj produktivnosti i održivosti voćnjaka.

zelena rezidba najbolje vrijeme
Zimska rezidba voćaka, koja se izvodi tijekom perioda mirovanja biljke, ključna je za postavljanje temelja zdravlja i produktivnosti voćnjaka, dopunjujući se s ljetnim tehnikama poput zelene rezidbe.

Svrha zelene rezidbe voćaka

Zelena rezidba, koja je također poznata kao ljetno obrezivanje voćaka, igra ključnu ulogu u upravljanju zdravljem i produktivnošću voćnjaka. Kod mladih sadnica, svrha zelene rezidbe je poticanje bržeg i boljeg formiranja uzgojnog oblika i stvaranje uravnoteženosti rasta i rodnosti. Snaga rasta usmjerava se u mladice koje sudjeluju u oblikovanju krošnje i koje potiču rod, a ne u nepotrebne mladice koje bi se odstranile u zimskom orezivanju. Kod rodnih voćaka u vrijeme vegetacije, zelena rezidba predstavlja korekciju zimskog orezivanja.

Osnovna svrha zelene rezidbe je osvjetljavanje i prozračivanje krošnje kako bi se diferencirali cvjetni pupovi. Osvjetljavanje krošnje dovodi do boljih uvjeta za fotosintezu, što značajno potiče kakvoću mladica i pospješuje obojenost plodova. Prozračivanje, s druge strane, smanjuje transpiraciju i omogućava bolje podnošenje ljetne suše. Kroz zelenu rezidbu, također se smanjuje razvoj biljnih bolesti i štetnika, povećavajući opću otpornost voćaka na vanjske utjecaje.

Ljetna rezidba voćaka nije samo održavanje postojećeg stanja, već i preventivna mjera. Ona pomaže u regulaciji broja i rasporeda plodova, osiguravajući da svaki plod ima dovoljno prostora i resursa za optimalan rast i razvoj. Osim toga, zelena rezidba pridonosi boljoj distribuciji hranjivih tvari unutar stabla, što rezultira boljim i kvalitetnijim prinosom.

Ovaj je zahvat osobito važan jer predstavlja pripremu za zimu, pospješuje dozrijevanje mladica te samim time utječe na prinos naredne godine. Zelena rezidba, stoga, igra ključnu ulogu u ciklusu života voćke, pripremajući je ne samo za trenutnu sezonu već i za buduće godine. Pravilno izvedena rezidba voćaka, bilo zelena ili zimska, temelj je za dugotrajno zdravlje i produktivnost voćnjaka, te je neophodna praksa za svakog voćara koji teži kvaliteti i održivosti u svojem radu.

Period zelene rezidbe

Period zelene rezidbe voćaka ovisi o klimatskim uvjetima i stadiju rasta i razvoja voćke. S orezivanjem voćaka može se početi netom nakon početka vegetacije i s pojavom prvih ljetorasta, pri čemu se suvišne mladice odstranjuju. Najčešće se provodi u fazi intenzivnog rasta mladica, što kalendarski odgovara kraju lipnja i početku srpnja. Važno je pravovremeno provesti zelenu rezidbu jer prerano orezivanje voćaka uzrokuje rast mladica u blizini već odstranjenih mladica, dok prekasno orezivanje uzrokuje kasniji porast mladica i produžetak vegetacije.

Nepravovremena rezidba utječe na količinu i kvalitetu prinosa u narednoj godini. Također, sprovođenje zelene rezidbe ovisi i o vrsti voćaka na kojima se rezidba obavlja; koštičavo se voće orezuje nešto ranije nego jezgričavo voće. Prije obavljanja zelene rezidbe važno je uzeti u obzir sve od navedenih faktora kako bi rezidba pogodovala rastu i razvoju voćaka.

Zelena rezidba, koja se također naziva ljetno obrezivanje voćaka, ključna je za optimalan rast i razvoj voćaka. Provedba zelene rezidbe u pravom trenutku omogućava voćkama da bolje iskoriste resurse poput svjetlosti i vode, te potiče bolju formaciju i zrenje plodova. Ljetna rezidba voćaka također igra ulogu u prevenciji bolesti, jer prorjeđivanje krošnje smanjuje vlažnost i omogućava bolji protok zraka, čime se smanjuje rizik od gljivičnih infekcija i drugih bolesti.

Vrijeme zelene rezidbe varira ne samo ovisno o vrsti voćke, već i o mikroklimi i specifičnim uvjetima lokacije. Na primjer, u toplijim klimama zelena rezidba može započeti ranije zbog bržeg rasta biljaka. S druge strane, u hladnijim klimatskim uvjetima ili u godinama s kasnim proljećem, početak ljetnog obrezivanja može biti odgođen. Osim toga, kod rezidbe voćaka važno je pratiti i opće stanje svake pojedine voćke, njenog rasta i razvoja plodova, kako bi se rezidba prilagodila specifičnim potrebama.

Rezidba voćaka je proces koji zahtijeva znanje i iskustvo, te pravilno planiranje i provođenje zelene rezidbe može imati znatno pozitivne učinke na zdravlje voćnjaka i količinu i kvalitetu budućih prinosa. Pravilno obavljena ljetna rezidba pomaže u osiguravanju uravnoteženog razvoja voćaka, što je presudno za dugoročnu održivost i produktivnost voćnjaka.

kada se radi zelena rezidba šljive
zelena rezidba obično započinje kasno u proljeće ili rano ljeto, ovisno o vrsti voćaka i klimatskim uvjetima, te je ključna za uravnotežen rast i zdravlje voćnjaka.

Tehnike zelene rezidbe voćaka

Tehnike zelene rezidbe voćaka su raznolike i svaka od njih ima svoju specifičnu svrhu i način primjene. U zelenoj ili ljetnoj rezidbi voćaka može se vršiti: pinciranje, prikraćivanje, prorjeđivanje ili savijanje grana. Može se također obavljati i prstenovanje ili poluprstenovanje.

Pinciranje podrazumijeva uklanjanje vrhova mladica kako bi se potaknulo razvijanje bočnih izbojaka i bolje grananje. Prikraćivanje se koristi za skraćivanje izbojaka i usmjeravanje rasta u željenom smjeru. Prorjeđivanje se primjenjuje za uklanjanje viška izdanaka, čime se poboljšava prozračivanje i osunčavanje unutar krošnje, a savijanje grana primjenjuje se za usmjeravanje rasta i bolju raspodjelu svjetlosti.

Prstenovanje i poluprstenovanje su naprednije tehnike koje se koriste za reguliranje rasta i poboljšanje rodnosti, ali zahtijevaju veliku pažnju kako ne bi došlo do oštećenja stabla. Svaka od ovih tehnika ima svoju ulogu u održavanju zdravlja i produktivnosti voćnjaka te zahtijeva stručno znanje i pažljivu primjenu.

1. Pinciranje

Kad mladice narastu od 10 do 15 centimetara, vrši se pinciranje suvišnih mladica koje se odnosi na uklanjanje samog vrha mladice što utječe na usporavanje rasta. Otkida se vrh mladice te se ostavljaju dva do tri lista. Potrebno je pincirati i mladice koje rastu okomito uvis, osim onih koje služe kao zamjena bolesnim granama. Pinciranjem se privremeno obustavlja bujni rast, a mladice jačaju i stvaraju povoljne uvjete za rodnost.

2. Prikraćivanje

Prikraćivanje mladica odnosi se na odstranjivanje vršnog dijela izboja. Vrši se iznad posljednjeg razvojnog lista kako bi se dobile prijevremene mladice. Tehnika prikraćivanja koristi se kod mladih sadnica i mlađih voćaka u vrijeme formiranja uzgojnog oblika krošnje i u slučaju da postoji prevelik broj rodnih pupova. Ovom se tehnikom potiče bolje formiranje krošnje te se omogućuje razgranatost stabla.

3. Prorjeđivanje

Prorjeđivanje podrazumijeva odstranjivanje suvišnih izboja, grančica ili grana. Ova je tehnika prihvatljiva jer se njome odstranjuje višak izboja, ljetorasta te suvišnih mladica i onih koje se nalaze u nepovoljnom položaju. Prorjeđivanje se koristi kako bi se uspostavila ravnoteža rasta i rodnosti.

4. Povijanje grana

Povijanje grana odnosi se na pravilno povijanje grana u željeni položaj i optimalan raspored grana. Svrha povijanja grana je pravilno formiranje uzgojnog oblika krošnje, poticanje rasta te pospješivanje kvalitete i količine plodova. Ovu metodu poželjno je provoditi upotrebom savijača grana jer oni dovode granu u optimalan položaj te se izbjegavaju mehanička oštećenja i povrede stabla. Nepravilnim povijanjem grana povećava se rizik od bolesti, štetnika i propadanja sadnica.

5. Prstenovanje i poluprstenovanje

Kod pojedinih vrsta, na pojedinim granama na kojima se želi obustaviti vegetativni rast, moguće je pribjeći tehnikama prstenovanja ili poluprstenovanja. Ova se tehnika izvodi tako da se voćarskim nožem, na grani na kojoj se želi obustaviti vegetativni rast, zareže prsten debljine od 5 do 10 milimetara. Na tanjim grana prsten je tanji, a na debljim deblji.

Rez mora prodrijeti kroz koru stabla. Kora prstena se nakon toga skida te se grana oblijepi ljepljivom trakom kako bi se spriječili napadi bolesti i štetnika. Nakon što rana zacijeli, ljepljiva se traka skida kako ne bi dodatno oštetila koru.

Prstenovanje i poluprstenovanje preporučuje se na kruškama i jabukama. Koštičave voćke nije preporučljivo prstenovati jer im rane slabije zacjeljuju što povećava rizik od bolesti i propadanja sadnica.

Vrste na kojima se provodi zelena rezidba

Zelena rezidba se preporučuje kod svih vrsta voćaka, no najpotrebnije je sprovesti orezivanje kod voćaka bujnijeg vegetativnog rasta. To se ponajprije odnosi na jabučasto voće, kruške, breskve, marelice, šljive i slične voćne vrste. Ove vrste imaju tendenciju brzog rasta i formiranja velike količine zelenih izdanaka koji mogu ometati pravilno sazrijevanje plodova i generalno zdravlje stabla.

Kod voćaka slabije bujnosti, poput nekih vrsta trešanja ili orašastih voćki, zelena se rezidba ne preporučuje ili se provodi u manjoj mjeri. Ovo je zbog činjenice da ove vrste prirodno ne proizvode veliki broj novih izbojaka tijekom vegetacijske sezone, pa stoga intenzivnije obrezivanje može negativno utjecati na njihov razvoj.

Važno je napomenuti da se zelenom rezidbom ne smije odstraniti više od 30% zelene mase stabala jer se njenim uklanjanjem smanjuje uobičajena mogućnost odvijanja procesa fotosinteze, a samim tim i slabiji rod plodova. Pravilna zelena rezidba ili ljetna rezidba voćaka zahtijeva pažljivo balansiranje između uklanjanja suvišnih izbojaka i očuvanja dovoljne količine lišća koje je potrebno za fotosintezu i opskrbu stabla hranjivim tvarima.

1. Zelena rezidba jabuke

Zelena rezidba jabuka, poznata i kao ljetna rezidba ili ljetno orezivanje jabuka, ključan je element u održavanju zdravlja i produktivnosti jabuka. Ovaj proces obuhvaća niz specifičnih tehnika koje se primjenjuju tijekom vegetacijskog perioda kako bi se osigurao pravilan rast i razvoj jabuka.

Tijekom ljetnog orezivanja jabuka, važno je pravilno identificirati koje grane treba ukloniti. To obično uključuje vertikalno rastuće izbojke, poznate kao vodopije, koji oduzimaju energiju i svjetlost od plodova, te mladice koje rastu prema unutrašnjosti krošnje, smanjujući prozračnost. Također se vrši i prorjeđivanje plodova, posebno kod sorti koje imaju tendenciju prekomjernog roda, čime se sprječava iscrpljivanje stabla i osigurava bolja kvaliteta plodova.

Zelena rezidba jabuke ne smije biti preintenzivna; preporučuje se da se ne uklanja više od 30% zelene mase. Ovo je važno jer pretjerano orezivanje može smanjiti sposobnost stabla za fotosintezu i akumulaciju hranjivih tvari, što može negativno utjecati na rast i razvoj stabla.

Stručnjaci savjetuju da se ljetna rezidba jabuka obavlja kada su mladice dovoljno razvijene, ali prije nego što počnu tvrdnuti, obično u kasno proljeće ili rano ljeto. Vrijeme orezivanja može varirati ovisno o klimatskim uvjetima i sorti jabuke.

zelena rezidba jabuke najbolje vrijeme
Zelena rezidba jabuke je esencijalna agrotehnička praksa koja osigurava bolju prozračnost krošnje, veću kvalitetu i veličinu plodova te zdraviji razvoj stabla.

2. Zelena rezidba višnje

Zelena rezidba višnje je ključna komponenta u uzgoju ovog voća, koja se izvodi tijekom vegetacijske sezone. Za razliku od jabuka i nekih drugih voćnih vrsta, višnje zahtijevaju nešto drugačiji pristup kada je riječ o ljetnoj rezidbi.

Kod višanja, zelena rezidba ima za cilj prorijediti krošnju kako bi se poboljšala prozračnost i osunčanost unutrašnjosti krošnje. Ovo pomaže u smanjenju rizika od gljivičnih bolesti i poboljšava kvalitetu plodova.

Tijekom zelene rezidbe višnje, posebna pažnja posvećuje se uklanjanju vertikalnih izbojaka koji mogu biti prekomjerno bujni. Također, uklanjaju se izbojci koji rastu unutar krošnje i oni koji se križaju ili trljaju o druge grane, jer to može dovesti do oštećenja kore i bolesti.

Važno je napomenuti da se zelena rezidba višnje ne smije provoditi preintenzivno. Idealno, treba ukloniti samo one grane koje negativno utječu na zdravlje i produktivnost stabla, uz očuvanje dovoljne količine lišća za fotosintezu.

Vrijeme provođenja zelene rezidbe višnje varira ovisno o klimatskim uvjetima i sorti. Općenito, preporučuje se provođenje rezidbe u kasno proljeće ili rano ljeto, kada je rast mladica dovoljno napredovao da se mogu jasno identificirati, ali prije nego što se stablo u potpunosti pripremi za zrenje plodova.

3. Zelena rezidba šljive

Zelena rezidba šljive predstavlja ključnu praksu u suvremenom voćarstvu, usmjerenu na održavanje zdravlja i produktivnosti šljiva. Kao dio šireg koncepta ljetne rezidbe voćaka, zelena rezidba šljive ima svoje specifične tehnike i ciljeve koji su prilagođeni ovoj vrsti voća.

Tijekom zelene rezidbe šljive, fokus je na uklanjanju nepotrebnih mladica i izbojaka koji mogu ometati pravilan rast i razvoj stabla. Cilj je poboljšati prozračivanje i osunčavanje unutar krošnje, što je izuzetno važno kod šljiva kako bi se smanjio rizik od bolesti i osigurala kvaliteta plodova. Ovo uključuje uklanjanje vertikalnih izbojaka koji oduzimaju energiju od plodnih grana, kao i izbojaka koji rastu prema unutrašnjosti krošnje, stvarajući nepotrebnu gužvu i sjenu.

Zelena rezidba šljive također uključuje prorjeđivanje plodova na pretrpanim granama. Ovo se radi kako bi se osiguralo da preostali plodovi imaju dovoljno prostora za razvoj, što rezultira većim i kvalitetnijim plodovima. Pravilno prorjeđivanje također pomaže u smanjenju opterećenja na granama, sprječavajući njihovo lomljenje pod težinom plodova.

Važno je naglasiti da zelena rezidba šljive zahtijeva mjerenje i preciznost, a vrijeme zelene rezidbe šljive ovisi o klimatskim uvjetima i sorti. Općenito se preporučuje provođenje rezidbe u kasno proljeće ili rano ljeto, kada je rast mladica dovoljno napredovao da se mogu jasno identificirati, ali prije nego što počne intenzivan rast plodova.

Zelena rezidba: Balansiranje rasta

Zelena rezidba voćaka je ključni element u suvremenom voćarstvu koji igra vitalnu ulogu u održavanju zdravlja, vitalnosti i produktivnosti voćnjaka. Ovaj proces omogućava bolje prozračivanje i osvjetljavanje unutrašnjosti krošnje, što je ključno za prevenciju bolesti i osiguravanje kvalitetnih plodova.

Pravilna zelena rezidba potiče ravnomjerniji rast i razvoj voćaka, te sprječava prekomjerni vegetativni rast koji može odvoditi energiju od plodova. Uz to, prorjeđivanje plodova tijekom zelene rezidbe osigurava veću veličinu i bolju kvalitetu plodova.

Međutim, važno je naglasiti da se zelena rezidba mora provoditi s mjerom i stručnošću, kako ne bi došlo do negativnih učinaka poput smanjenja fotosinteze i ukupne vitalnosti stabla. Zelena rezidba je, stoga, ne samo tehnički postupak, već i umjetnost koja zahtijeva razumijevanje potreba i karakteristika svake pojedine vrste voćaka.