Savjeti za nasađivanje jaja

Koka na jajima, Foto: Steshkin Yevgeniy/Shutterstock

Pilići se nasađuju ili u inkubatore ili pod kvočku. Inkubatorima koji su dobro regulirani postižu se isti rezultati, a može se istovremeno nasađivati vrlo velik broj jaja. Osim toga, valjenje u inkubatorima omogućuje kokošima da više nose, jer kokoši za vrijeme kvocanja, sjedenja i izvođenja pilića ne nose, a to može potrajati više od 2 mjeseca u godini.

U malim gospodarstvima jaja se nasađuju pod kvočku ili se kupuju jedan dan stari pilići, izvaljeni u inkubatoru. Ovaj drugi način mnogo je praktičniji kad se radi o nesilicama koje slabo kvocaju ili uopće ne kvocaju. Naročito to vrijedi za tzv. linijske križance s izrazito visokom proizvodnjom jaja, koji se mogu dobiti samo kao jednodnevni pilići. Ti se pilići daju u kooperaciju za proizvodnju jaja, a daju ih veće farme. Taj način nabave pilića ima tu prednost što se pilići za vrijeme valjenja “seksiraju”, tj . utvrđuje im se spol, pa kooperant dobije samo ženske piliće. To bi u brojkama izgledalo ovako : ako treba da u jesen zamijenimo mladim kokicama 25 starih nesilica, onda ćemo, ako kupujemo seksirane piliće, nabaviti 28-30 ženskih pilića. Ako nabavljamo neseksirane piliće, moramo nabaviti za zamjenu istog broj a kokica 55-60 neseksiranih pili- o ća. Ako želimo sami nasaditi j aja, bilo u mali inkubator ili pod kvočku, onda moramo nasaditi 70-80 j aja da bismo u jesen mogli zamijeniti 25 kokica u jatu.

PREGLEDI JAJA ZA OPLODNJU

Za vrijeme sjedenja na jajima pregledaju se jaja na oplodnju. Obično obavimo dva pregleda. Prvi pregled 4-5  dan, a svrha pregleda jest da utvrdimo jesu li jaja oplođena. Pregledamo u tamnoj prostoriji pomoću kutije u kojoj se nalazi električna žarulja, a na jednoj je strani otvor s promjerom kao u jajeta. Na neoplođenom jajetu nećemo vidjeti nikakvu promjenu. Jaje je jednolično prozračno u svim dijelovima, izuzevši tamnije okrugle žumanjčeve mase. To ćemo jaje odvojiti, jer se iz njega ne može razviti pile, a možemo ga odmah upotrijebiti u kuhinji.

KAKO SE POZNAJE OPLOĐENO JAJE

Oplođeno jaje poznat ćemo po tome što ćemo uz žumanjak zapaziti tamnu mrlju poput oveće kapi iz koje se pružaju tamnije niti u unutrašnjost jajeta. Okretanjem jajeta ta se mrlja (zametak) pokreće, kao da lebdi. Takvo je jaje oplođeno a zametak je živ i iz njega možemo očekivati pile. Ako se zametak okretanjem jajeta ne miče, onda se zametak prilijepio uz opnu jajeta i uginut će, tako da takvo jaje možemo odvojiti.

Isto to vrijedi kad zapazimo oko zametka tzv. krvavi prsten, tj . crveni tamni krug . Ovaj se slučaj češće događa s jajima u inkubatorima nego ako su pod prirodnom kvočkom. Ta jaja možemo upotrijebiti za prehranu pilića, kokoši ili drugih domaćih životinja. Nisu za ljudsku ishranu. Drugi put pregledavamo 15-17 dana nakon nasađivanja. Svrha ovog pregleda jest da utvrdimo je li koji zametak nakon prvog pregleda uginuo. Pregledavamo na isti način.

Živi zameci u normalnom razvoju u ovo doba zauzet će gotovo 2/3  jajeta kao tamna neprozirna masa . Proziran će biti sada samo veliki zračni mjehur na tupom dijelu jajeta i malo bjelanjka koj i još nije potrošen. Prozirna jaja uginuli su zameci, te ta jaja uklonimo. Ta se jaja ne smiju upotrijebiti ni za ljudsku ni za životinjsku hranu; njih je najbolje razbiti i zakopati u đubrište.

Svrha je ovih pregleda dvojaka. U prvom redu pregledom možemo još iskoristiti neoplođena jaja, a u drugom redu, ako smo istovr emeno nasadili više kvočaka, što je vrlo povoljno za kasniji odgoj pilića, možemo preostala jaja od dviju kvočaka spojiti pod jednu kvočku . Na taj način oslobodimo jednu kvočku , prebacirno je u jato s nesilicama, i za nekoliko dana, ako joj ne damo da sjedi, ona će početi nositi jaja.

GDJE DRŽIMO NASAĐENE KVOČKE?

Nasađene kvočke držimo u posebnoj zračnoj , polumračnoj prostoriji. Tu može da bude više kvočaka, samo treba gnijezda odvojiti daskama da se kvočke dok sjede ne vide. U prostoriji mora uvijek biti čiste pitke vode i hrane za kvočke. One će u početku češće izlaziti da se nahrane, napiju i očiste, a kasnije sve rjeđe. U početku treba pripaziti da se kvočke nauče vraćati se u svoje gnijezdo, a ako izađu istovremeno, da ne dođe do tuče. Kasnije će se smiriti.

Foto: Steshkin Yevgeniy/Shutterstock