Žeđ

Ako ste sanjali da ste bili žedni i niste mogli utažiti žeđ, pred vama je teško razdoblje.

Osjećat ćete brigu radi neimaštine i neostvarenih želja i to će vas činiti nezadovoljnikom.

Ukoliko ste u snu uspjeli utažiti žeđ, dobro je.

Pred vama je uspješan život i ostvarenje planova koje imate!