Torbica

Ako ste u snu vidjeli torbicu, nije loše za vas.

Otkrit će se jedna dobro čuvana tajna i priuštiti vam iznenađenje.

Ukoliko ste u snu izgubili torbicu, nije dobro, očekujte poteškoće u financijama.

Imate dugove koje nećete lako riješiti, pa nastojte smisliti efikasniji način od dosadašnjeg!