Postolar

Ukoliko ste sanjali postolara, ne nadajte se ničemu dobrom.

Naime, sami ste sebi zakomplicirali situaciju i sad ćete je morati rješavati.

Potrudite se, ne prepuštajte rješenje problema drugima.

Bili ste pomalo lakoumni, niste shvaćali ozbiljnost svojih postupaka i sad vam se to osvećuje!