Novo lakiranje starih vrata

Struganje stare boje, Foto: Chris Hill/Shutterstock

Površine starih vrata nisu više uredne. Slojevi laka koji su naneseni nekoliko puta napuknuti su i lome se. Ovdje pomaže samo jedno: stari lak moramo skinuti i nanovo temeljito obojiti vrata.

UKLANJANJE STARIH SLOJEVA LAKA

Dvije su mogućnosti da bi se uklonili stari slojevi laka: spaliti ili odlužiti. Pri paljenju potrebna je grijalica, jer se njome lak zagrijava i ukloni lopaticom. Za skidanje prevlake preporučuju se sredstva za odluživanje (tekućine) koje se nanose kistom. Pripazite na uputu za upotrebu. Prema debljini nanosa laka otapa se sloj već nakon jedne minute, ili tek nakon pet minuta.

POPRAVAK OŠTEĆENIH MJESTA

Nakon uklanjanja boje brusit ćemo plohe grubim brusnim papirom ili vibracijskom brusilicom u smjeru vlakana drva. Zatim treba obnoviti ili popraviti oštećena mjesta u drvu. Duboke pukotine ispunit ćemo drvenim klinom ili kitom. Ovako prethodno obrađena mjesta nekoliko puta ćemo izgladiti lopaticom.

BRUŠENJE I TEMELJNO BOJENJE

Nakon grubih predradnji moramo pažljivo izbrusiti plohe, i to najprije grubim pa potom finim brusnim papirom, ali samo u smjeru vlakana drva. Bilo bi vrlo dobro da se vrata skinu i polože vodoravno. Bojiti treba početi uvijek od tankoga premaza pa prijeći na debeli: osnovni premaz je tanak, drugo bojenje malo gušćim premazom, a pri završetku premazati ćemo gustim slojem boje.

POVRŠINSKA OBRADA JE VAŽNA

Plohe ćemo izgladiti višekratnim tankim nanosom kita od umjetne smole. Radi se paralelno s teksturom drva, a kao alat služe lopatice različite širine. Brušenje može biti suho ili vlažno. Vlažno brušenje ima prednost u tome što se pri radu ne praši, a i samo brušenje je finije. Za to postoje posebni brusni papiri.

MEĐUBOJENJE I ZAVRŠNO LAKIRANJE

Obrađene plohe obojit ćemo međupremazom (predlakom). Za bolje pokrivanje laka neka predlak bude već nijansiran u tonu boje završnog premaza. Ovdje ćemo se poslužiti bojama za nijansiranje.

Foto: Chris Hill/Shutterstock