PTSP ili Posttraumatski stresni poremećaj je poremećaj mentalnog zdravlja koji se javlja nakon doživljavanja nekog ...