Nekada je sterilizacija bočica bila obvezna, zbog onečišćene vode, koja u sebi nije sadržavala klor. ...

Kada god je tema duda varalica, jedino o njoj što ćete čuti je da je ...