Glavni alkaloid duhana je nikotin koji je bezbojna uljasta tekućina te spada u jedan od ...

Svi su izloženi pušenju, bilo da su aktivni pušači ili pasivni. Ljudi se često nađu ...

Prestati pušiti je teška odluka svakog pušača. Kada pušač svjesno odluči da je kraj pušenja, ...

Tako je puno načina i savjeta za prestanak pušenja, a opet mnogi to ne uspiju. ...