Prepreka

Sanjati prepreku nije dobro i ne ulijeva nikakvu nadu u nešto dobro.

Pripremite se na borbu u životu, na mnoge dane provedene u ponavljanju posla koji obavljate.

Ako želite priznati, to vam je zadovoljstvo i zato ćete na kraju biti nagrađeni za svoj trud i rad.

Uživajte u životu pred sobom, ali ne prestajte raditi!