Medvjed

Nije dobro ako ste sanjali medvjeda jer je to znak da ćete biti loše volje, pripremite se na loše trenutke.

Ako ste sanjali da bježite od medvjeda pred vama je puno zapreka na poslu.

Važno je da imate puno strpljenja jer ćete tako lakše riješiti probleme.