Jare

Nije dobro ako ste sanjali jare jer to znači da ćete nanijeti bol voljenoj osobi.

Ako ste sanjali da ste vidjeli jare, nećete biti iskreni prema svom partneru.

Ukoliko ste sanjali da ste hranili jare, slijede problemi u obitelji.

Ako ste sanjali da ste kupili jare, očekujte probleme s novcima koje nećete lako riješiti.