Jahanje

Ako ste sanjali da netko jaše na konju, dobro je, ostvarit će vam se želje vezane uz ljubav.

Ukoliko ste konja jahali vi, možete očekivati čast, a ako je to bio magarac, očekujte veselje u svojoj sredini.

Ako ste u snu jahali, pa onda pali, pred vama je sramota, a ukoliko se u snu niste micali, iako ste jahali, imate probleme u ljubavnom životu.