Adam i Eva

Ukoliko ste u snu vidjeli Adama i Evu, znak je da ignorirate muški aspekt, ako ste muško ili ženski, ako ste žensko.

Osoba ste koja ne vodi mnogo računa o mišljenju drugih.

Osim toga, ako ste sanjali Adama i Evu, to bi mogao biti znak da gubite vjeru i nadu u uspjeh u životu.

Polako vas savladava malodušnost, ali postoji i način da joj se oduprete.

Ukoliko ste u snu razgovarali s Adamom i Evom, vaše će želje biti odgođene. Na koliko dugo, ovisi o vama samima!