Svakog od nas pegla znatiželja. Tko je bio tu prije mene? Kakva je to osoba ...

Malo je toga toliko romantično kao seks na plaži, mjesečina, valovi, šum mora…. No, nemojte ...