Na najjužnijem dijelu poluotoka Pelješca nalaze se dva mala, ali zanimljiva naselja, obogaćena povijesnim tragovima ...

Na samom jugu Hrvatske nalazi se polutotok Pelješac koji je od kopna odvojen Malostonskim i ...

Na krajnjem jugu u blizini Pelješca nalazi se krasan otok Korčula, koji privlači svojim ljepotama, ...