Zadaća

Ukoliko ste sanjali da ste učenik ili student, bit ćete neuspješni u školi, jer se nećete dovoljno truditi.

Pokušajte biti marljiviji, a mogli biste uzeti i instrukcije.

Ukoliko ste sanjali da nekome pomažete, a imate djecu, znajte da će im biti potrebna vaša pomoć pri učenju.

Ako nemate djecu, pomagat ćete nekome drugom!