Veslanje

Ako ste sanjali veslanje, očekujte mnogo rada i truda.

Najgore u svemu će biti to da taj vaš rad neće nitko ni primijetiti, a ni nagraditi.

To će vas jako ražalostiti, ali se nemojte predavati.

Nastojte raditi kao i do sada, nemojte dopustiti da se rezultati vašeg rada pripišu drugima!