Tuljan

Važno je imati dovoljno samopouzdanja kako bi mogli napredovati u životu.

Ako ste sanjali tuljana to znači da želite zadržati položaj u društvu koji ste oduvijek imali.

Ukoliko ste sanjali da dragate tuljana, vi ste osoba koja ima velike ambicije.

Ako ste sanjali da plivate s tuljanom, bit ćete nezadovoljni jer mnogi nisu prepoznali vaš dar.