Štaka

Ako ste sanjali da imate štake, bit ćete uspješni u poslu koji obavljate, jer ste vrijedni.

Ukoliko ste sanjali da ste nekoga udarili štakom, očekujte probleme u odnosima s nekim članovima obitelji.

Ako je u vašem snu netko drugi imao štake, prijatelj će od vas zatražiti pomoć.

Pružit ćete je, naravno!