Smrdljivi martin

Ako ste sanjali smrdljivog martina u snu znači da će vam se dogoditi nešto loše.

Sanjati da u snu ubijate smrdljivog martina znači da ćete neke članove vaše obitelji duboko razočarati zbog nekih vaših postupaka.

Ako ste u snu bježali od smrdljivog martina to znači da ćete biti jako opterećeni s nekim za koga znate da vam želi zlo.