Regrutacija

Ako ste sanjali nečiju regrutaciju, imat ćete nekih poslova s vojskom.

Budite ozbiljni, raspitajte se u čemu je stvar, da kasnije ne biste imali probleme.

Ukoliko ste sanjali sebe na regrutaciji, uskoro ćete biti u jako stresnoj situaciji, jer nećete uspijevati riješiti neke probleme.

Nakon mnogo muke, ipak ćete uspjeti!