Rebus

Ako ste u snu rješavali neki rebus, niste u stanju riješiti neke probleme koje imate.

Nemojte biti tako ponosni, pitajte prijatelje za pomoć.

Oni će vam rado pomoći, a na taj način će pomagati i sebi.

Ukoliko ste sanjali da sastavljate rebus, takvi ste i u stvarnosti, a to je ponekad jako naporno!