Rasprodaja

Rasprodaju nije dobro sanjati, jer je znak vašeg lošeg odnosa prema trošenju novca.

Uvijek imate osjećaj da trebate u kupovinu i gomilate stvari koje vam nisu potrebne.

Pokušajte sami sebe prisiliti na racionalnije trošenje, a ako to ne možete, imate problem.

Potražite pomoć dok je još vrijeme!