Gnoj

Ako ste sanjali da ste vidjeli gnoj to je dobro jer vas čeka veliki novčani dobitak.

Ukoliko ste sanjali da ste vi imali gnoj, to znači da ste sretni poslom koji radite.

Ako ste sanjali da je netko blizak imao gnoj, pazite kako rukujete novcem da ne bi imali dugove.