Fotografiranje

Nije dobro ako ste sanjali fotografiranje jer bi se mogla otkriti vaša tajna.

Ako ste vi fotografirali u snu, povrijedit ćete prijatelja i pokušat ćete ispraviti situaciju.

Ukoliko ste vidjeli nekoga u snu kako fotografira, bit ćete sretni jer ste se pomirili s prijateljem.

Ako ste sanjali da kupujete fotoaparat to je dobro jer ćete pokazati koliko ste velikodušni.