Nasilje nam se može dogoditi bilo kada i bilo gdje, a na nama je hoćemo ...

Kada jedan ili više učenika uzastopno ili namjerno uznemiruje, napada ili povređuje drugog učenika koji ...