Na spomen riječi „trudovi“ većina ljudi zamišlja bolne trenutke kroz koje većina trudnica prolazi u ...

PTSP ili Posttraumatski stresni poremećaj je poremećaj mentalnog zdravlja koji se javlja nakon doživljavanja nekog ...