Riječ volim te je bitna za svaku vezu, te ju partneri moraju izgovarati svaki dan ...

Žene kažu da su muškarci vrlo komplicirani, a nerijetko imaju i problema sa tumačenjem njihovog ...