Stvaranje djece često nije tako jednostavno ni tako prirodno kao što zamišljamo. Nekima je parovima ...

Svake se godine u SAD-u rađa više od 30 000 djece koja su začeta darovanim ...