Mnoge putne torbe s kotačima imaju držak koji je za torbu spojen metalnim cijevima. U pitanju je mehanizam ...

Jedan od najvažnijih dana je sada iza vas, a sada se samo treba posvetiti još ...

Putna torba je posebno važan dio opreme kada planirate putovanje. Ne samo što mora zaštititi ...