Svatko u životu ima negativne osobe, koje iz vas crpe sve vašu energiju. Može se ...

“S budalom i magarcem se nikada ne raspravljaj”, kaže jedna narodna izreka. Ima u tome ...